Operační program zaměstnanost

V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné IT; měkké a manažerské dovednosti a účetní a ekonomické znalosti. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 19 zaměstnanců žadatele.
Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.

 

Název projektu: Vzdělávání - CarTec Olomouc

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004959

Období realizace: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019